ความรู้

รูปแบบของซีลทั่วไป
Apr 25, 2018


ซีลปะเก็นซีลผนึกซีลเชิงกลซีลที่ไม่สัมผัสและเสียบด้วยแรงดันเป็นรูปแบบของซีลทั่วไป แมวน้ำบรรจุเป็นส่วนใหญ่ของเหล่านี้และรวมถึงแมวน้ำบรรจุยากแมวน้ำบรรจุและแมวน้ำบรรจุที่เกิดขึ้น แมวน้ำบรรจุแม่พิมพ์รวมถึงแหวน O-ring, Y-ring, ซีลน้ำมันและอื่น ๆ แม็กนัมที่ไม่มีสัมผัส ได้แก่ แมวน้ำช่องว่างซีลเขาวงกตแมวน้ำลอยซีลแบบไดนามิกแมวน้ำของเหลวและผนึกแน่นหนู