ความรู้

การพัฒนาซีลยาง
Apr 25, 2018

บทบาทของซีลยางทำให้ส่วนประกอบพื้นฐานและอุปกรณ์เสริมในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศเช่นการป้องกันประเทศเคมีปิโตรเลียมการผลิตถ่านหินการขนส่งและเครื่องจักร ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วการผลิตยางและพลาสติกซีลยังคงรักษาระดับการเติบโตได้เป็นตัวเลขสองหลัก ตามที่ "ยางของจีนและพลาสติกอุตสาหกรรมการผลิตซีลการคาดการณ์การคาดการณ์การผลิตและความต้องการการขายและการเปลี่ยนแปลงและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า" แสดงให้เห็นว่าในปี 2011 อุตสาหกรรมยางตราประทับของจีนการผลิตขนาดอุตสาหกรรมเพื่อให้บรรลุมูลค่าส่งออกอุตสาหกรรมเกือบ 10 พันล้าน เพิ่มขึ้นมากกว่า 20%


มีโรงงานมากกว่า 150 แห่งที่มีขนาดที่กำหนดไว้ในอุตสาหกรรมการผลิตยางและพลาสติกของประเทศจีน อุตสาหกรรมผนึกยางในประเทศโดยทั่วไปแสดงถึงสถานการณ์การพัฒนาที่มีขนาดค่อนข้างเล็กและมีระดับเทคนิคต่ำ จากมุมมองของประเภทของธุรกิจเศรษฐกิจภาคเอกชนและต่างประเทศได้รับการสนับสนุนบัญชีสำหรับมากกว่า 95% ของเศรษฐกิจรวมซึ่งเป็นประเภทเศรษฐกิจหลักของอุตสาหกรรม; ในเวลาเดียวกัน บริษัท มีความเข้มข้นโดยทั่วไปในประเทศจีนตะวันออก จากมุมมองของจำนวนของวิสาหกิจรายได้จากการขายและสินทรัพย์ตลาดจีนตะวันออกระดับสูงของความเข้มข้น