ความรู้

ซีลเหลว
Apr 25, 2018

ซีลเหลว: ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมสังเคราะห์สารอินทรีย์โพลีเมอร์ซีลกาวเหลวได้เกิดขึ้นและใช้ในการประทับตราแบบสถิต เทคโนโลยีใหม่นี้มักเรียกว่าซีลเหลว หลักการของการปิดผนึกของเหลวคือการใช้ความสามารถในการยึดเกาะการไหลลื่นและผลกระทบของฟิล์มโมโนเลติลัลของสารเคลือบหลุมรอนเหลว (ทินเนอรความเปนธรรมชาติของฟิล์มในการทําความเย็น) เพื่อทํางานเหมือนปะเก็นภายใตความดันที่เหมาะสม ดังนั้นกาวซีลที่ใช้เรียกว่าปะเก็นเหลว