ความรู้

ตราประทับของเครื่องจักร
Apr 25, 2018

ตรากลหมายถึงอุปกรณ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวที่ประกอบด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ตั้งฉากกับแกนหมุนซึ่งจะอยู่ภายใต้การกระทำของแรงดันของเหลวและกลไกการชดเชยแรงยืดหยุ่น (หรือแรงแม่เหล็ก) และ ซีลเสริมและมีการเลื่อนค่อนข้าง ตราประทับเสริมของแหวนชดเชยเป็นแบบผนึกกลมแบบสูบลมที่เรียกว่ากระดิ่งโลหะ


คู่ของ: ส่วนประกอบของซีลกล

ถัดไป: ไม่ใช่