ความรู้

ส่วนประกอบของซีลกล
Apr 25, 2018

องค์ประกอบของตรากล:


ส่วนประกอบส่วนใหญ่มีอยู่สี่ประเภท แมวน้ำหลัก: แหวนเคลื่อนที่และวงแหวนนิ่ง ซีลเสริม: แมวน้ำ ชิ้นส่วนอัด: สปริง, แหวนดัน d ชุดเกียร์: ที่ยึดนิตยสารและสกรูกุญแจหรือสกรูยึด