ข่าว

หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
องค์ประกอบของวัสดุซีล
Apr 25, 2018

วัสดุปิดผนึกเป็นวัสดุโลหะ (อลูมิเนียมตะกั่วอินเดียมสเตนเลส ฯลฯ ) วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ (ยางพลาสติกเซรามิกกราไฟท์ ฯลฯ ) และวัสดุผสม (เช่นยางใยหินบอร์ด) แต่ส่วนใหญ่ ใช้เป็นยางยืดหยุ่น วัสดุตัวถัง