ข่าว

หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
สมบัติของวัสดุซีล
Apr 25, 2018

ความแข็งแรงของสมรรถนะการปิดผนึกขึ้นอยู่กับขอบเขตของสมรรถนะของวัสดุปิดผนึก การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะของวัสดุปิดผนึกต่างๆและการเลือกวัสดุปิดผนึกที่ถูกต้องเป็นประเด็นหลักในการออกแบบและการใช้ตราประทับที่เหมาะสม วัสดุปิดผนึกก่อนส่วนใหญ่เป็นผ้าเส้นใยแร่หรือเศษ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและซับซ้อนของซีลไฮดรอลิกและนิวแมติกวัสดุปิดผนึกยังได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ